1. Home /
  2. Statuten

Statuten

Statuten van de Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 maart 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Deel op