1. Home /
  2. Onafhankelijkheidsverklaring

Onafhankelijkheidsverklaring

Deel op  

De bestuurders van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK (‘Stichting’) en de Raad van Bestuur van KAS BANK N.V. verklaren, dat naar hun gezamenlijk oordeel is voldaan aan de ten aanzien van onafhankelijkheid van de bestuurders van Stichting gestelde eisen als bedoeld in (voormalig) bijlage X bij het Fondsenreglement van Euronext Amsterdam N.V., gevestigd te Amsterdam en als opgenomen in artikel 4 lid 2 van de statuten van de Stichting (geen (oud) bestuurder, commissaris, medewerker of adviseur van de vennootschap).

Op deze website van de Stichting is een overzicht met functies opgenomen, die de bestuurders van Stichting bekleden of hebben bekleed, voor zover deze van belang zijn in verband met de vervulling van hun taak.

Amsterdam, 2 april 2019
Bestuur Stichting Preferente Aandelen KAS BANK
Raad van Bestuur KAS BANK N.V.