Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Over Ons

Stichting Preferente Aandelen KAS BANK (‘Stichting’) heeft ten doel het waarborgen van de belangen van de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, onder meer ter bescherming tegen invloeden die de zelfstandigheid, continuïteit en/of identiteit van de vennootschap en de onderneming zouden kunnen aantasten.

Meer over KAS BANK

Statuten

Statuten van de Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 maart 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.